on-premises

DMS software is beschikbaar in verschillende gebruiks- en licentiemodellen. De keuze van het juiste model is direct gekoppeld aan het selectieproces voor DMS-software. Daarom willen we gebruiks- en licentiemodellen nader bekijken en laten zien wat lokale DMS-software zo bijzonder maakt.

Lees hier alles over on-premises

Gebruiks- en licentiemodellen van DMS-software

Op het gebied van licentiemodellen is er een verschil tussen op locatie, in de Cloud of een combinatie van deze twee.

In feite werd de term 'lokaal' of 'on-premises' met betrekking tot bedrijfssoftware pas rond 2010 bedacht. Voor die tijd was er simpelweg geen behoefte aan afbakening, aangezien lokale oplossingen de norm waren.

Met de komst van Cloud gebaseerde oplossingen werd een duidelijke differentiatie noodzakelijk en werden de termen "lokaal" en "on-premises" bedacht.

Wat zijn de kenmerken van lokale DMS software?

Zoals de naam doet vermoeden, wordt on-premises DMS software beheerd op het eigendom van het betreffende bedrijf. Deze is in het bezit van de hardware en software en heeft dus zowel de volledige controle als de volledige verantwoordelijkheid voor het systeem.

Kenmerken van on-premises software

Kenmerkende kenmerken van lokale DMS-software - zeker in directe vergelijking met de cloud - zijn daarom:

  • Verantwoordelijk voor het beheer van de software
  • Verantwoordelijk voor het beheer van de hardware
  • Hoge acquisitiekosten (server, etc.)
  • Lage maandelijkse vervolgkosten
  • Groot potentieel voor maatwerk
  • Beperkte schaalbaarheid

Voor wie is lokale DMS-software bedoeld?

Elk gebruiks- en licentiemodel heeft zowel voor- als nadelen. Om deze reden kan geen algemene uitspraak worden gedaan over de geschiktheid van een bepaald model. Bedrijven moeten eerder individueel evalueren op basis van hun vereistenprofiel welk gebruiks- en licentiemodel het juiste is voor hun eigen bedrijf.

Voordelen en nadelen van on-premise DMS-software

Hieronder worden de voor- en nadelen van lokale DMS-software als voorbeeld getoond.

1 - De inspanning

Het eerste criterium waarmee bedrijven rekening moeten houden, is de inspanning die nodig is om lokale bedrijfssoftware te implementeren of te gebruiken. Bij gebruik van on-premises DMS software draagt ​​het bedrijf de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van plannings- en onderhoudsmaatregelen.

Het is in principe mogelijk om deze taken te delegeren aan een externe partij. Toch profiteert het bedrijf niet van een allround service vergelijkbaar met de Cloud. Aangezien dit een compleet servicepakket is wordt SaaS (Software as a Service) vaak gebruikt in combinatie met de Cloud.

2 - De kosten

Zoals zo vaak spelen ook de kosten een doorslaggevende rol bij de keuze van het licentiemodel. De totale kosten op zich staan ​​hier echter niet echt centraal. Het gaat eerder om het moment waarop de kosten worden gemaakt. De aanschafkosten van lokale DMS software zijn relatief hoog in vergelijking met het alternatief uit de Cloud. Om deze reden maken kleinere bedrijven graag gebruik van Cloud gebaseerde oplossingen. De vervolgkosten van lokale DMS software zijn echter meestal relatief laag in vergelijking met de Cloud.

3 - Gegevensbescherming

Het is niet mogelijk om te generaliseren of Cloud gebaseerde of lokale DMS oplossingen de veiligere optie zijn. Dit komt doordat het betreffende bedrijf verantwoordelijk is voor het implementeren van alle gegevensbeschermingsmaatregelen bij het gebruik van lokale DMS software. Als deze maar onvoldoende worden verwerkt, kunnen de data mogelijk ook beter worden opgeslagen in externe datacentra van buitenlandse Cloud operators.

4 - Schaalbaarheid

Met betrekking tot schaalbaarheid moeten bedrijven bij het kiezen van lokale DMS-software bedenken dat deze vanwege de lokale infrastructuur meestal niet voor onbepaalde tijd kan worden aangepast. Naarmate het bedrijf groeit, bereikt lokale DMS software meestal vroeg of laat zijn limieten. Cloud gebaseerde software daarentegen is ontworpen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van een bedrijf op het gebied van systeemprestaties.

5 - Aanpassingsopties

Lokale DMS software kan echter in grotere mate worden aangepast. Het klopt dat cloudoplossingen tot op zekere hoogte ook kunnen worden aangepast aan de eisen van het bedrijf. Dit is echter alleen mogelijk binnen het bereik van de bestaande oplossing door functies of modules toe te voegen of te annuleren. Aangezien on-premises DMS software eigendom is van het bedrijf, kan deze vrijwel onbeperkt aan zijn behoeften worden aangepast.

Conclusie: keuze van gebruik en licentiemodel blijft een individuele beslissing

Samenvattend kan worden gesteld dat lokale DMS software zowel voor- als nadelen heeft ten opzichte van oplossingen uit de Cloud.

Definieer vereisten

Om deze reden is het uiteindelijk aan het individuele bedrijf om het juiste licentiemodel te kiezen. Ze moeten zich bewust zijn van hun individuele behoeften en in het belang van hun eigen bedrijf een geïnformeerde beslissing nemen op basis van hun eigen vereistenprofiel.